fasadrenovering malmö

Hur lång tid tar en fasadrenovering? (2024)

Hur lång tid tar en fasadrenovering egentligen, och hur vet man när det är dags? Detta är en avgörande fråga för husägare som funderar på att fräscha upp sin fastighet. En fasadrenovering kan vara en betydande investering, både tidsmässigt och ekonomiskt, och därför är det viktigt att ha realistiska förväntningar. 

Vi på Wirén Bygg Aktiebolag är experter på byggbranschen och har arbetat med fasadrenoveringar, samt mängder av andra byggprojekt, i många år. I denna artikel kommer vi att utforska olika aspekter av fasadrenovering, från bedömning av tidsåtgång till val av rätt material och metod, för att ge dig en omfattande överblick av vad du kan förvänta dig under denna process.

Hur lång tid tar det att renovera en fasad?

Tidsåtgången för en fasadrenovering kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, som till exempel fastighetens storlek, fasadens skick, samt vilken metod som används. Generellt sett kan en fasadrenovering ta allt från några veckor till flera månader. För en genomsnittlig villa kan man räkna med ungefär 2-4 veckor, medan större byggnader eller mer komplicerade projekt kan ta längre tid. Det är viktigt att ha en realistisk tidsplan och att även räkna med potentiell försening på grund av väderförhållanden eller oväntade reparationer som kan upptäckas under arbetets gång.

Vad innebär fasadrenovering?

Fasadrenovering är processen att förnya och reparera en byggnads yttre del, fasaden. Detta kan innefatta rengöring, reparation av sprickor och skador, omfogning, målning eller byte av fasadmaterial. Det kan också innebära tilläggsisolering för ökad energieffektivitet. Fasadrenovering är inte bara estetiskt, utan också viktigt för att skydda byggnaden mot väder och vind samt för att bevara dess strukturella integritet. Varför ska man renovera fasaden?

Att renovera fasaden är viktigt av flera skäl. För det första förbättrar det byggnadens utseende, vilket kan öka fastighetens värde. För det andra bidrar en välskött fasad till byggnadens långsiktiga hållbarhet genom att skydda mot väderpåverkan, förhindra fuktinträngning och andra skador. Dessutom kan en fasadrenovering som innefattar tilläggsisolering förbättra byggnadens energieffektivitet, vilket leder till lägre uppvärmningskostnader och är bättre för miljön. Med andra ord – fasadrenovering är en viktig del av en fastighets underhåll för att öka dess livslängd.

Hur ofta behöver man renovera fasaden?

Frekvensen för fasadrenovering beror på många faktorer såsom klimat, fasadmaterial och tidigare underhåll. Generellt sett kan en väl underhållen fasad behöva en större renovering vart 20–30 år. Dock är det viktigt att regelbundet inspektera fasaden för eventuella skador eller slitage, och utföra mindre underhållsåtgärder vid behov för att förlänga fasadens livslängd och minska behovet av större renoveringar. Ju bättre underhållen en fasad är, desto mer sällan behöver man renovera eller byta ut hela fasaden.

Hur vet man att det är dags att förnya fasaden?

Att veta när det är dags att förnya fasaden är viktigt för att bibehålla ditt hems estetik och strukturella integritet. Här är några tydliga tecken som indikerar att det är dags för en fasadrenovering:

 • Sprickbildning och skador
  Om du ser sprickor i putsen, tegelstenar eller i andra fasadmaterial är det ett tydligt tecken på att renovering behövs. Små sprickor kan snabbt bli större och leda till allvarligare problem – så se till att fånga dem i tid för att slippa akuta problem.
 • Färgens skick
  Om färgen på din fasad flagnar, bleknar eller visar tydliga tecken på åldrande, kan det vara dags att måla om. En fräsch färg kan inte bara förbättra utseendet utan också erbjuda ytterligare skydd för materialet undertill.
 • Fuktskador
  Tecken på fuktinträngning, såsom mögel, mossa eller att färgen flagnar, tyder på att det kan finnas problem med vattentätningen av din fasad. Det är viktigt att åtgärda detta snabbt för att förhindra ytterligare skador.
 • Isolering och energiförbrukning
  Om du märker att dina uppvärmningskostnader ökar, eller att det finns drag i huset, kan det vara ett tecken på att fasadens isolering inte längre är effektiv. En förnyad fasad kan hjälpa dig att hålla kostnaderna nere i det långa loppet.
 • Estetiska skäl
  Ibland är det helt enkelt så att fasaden ser gammal och sliten ut, vilket kan påverka hela husets utseende och känsla. Då är det trevligt att fräscha upp fasaden med en renovering.
 • Skador efter extrema väderförhållanden
  Skador orsakade av stark vind eller extrema temperaturväxlingar kan göra det nödvändigt med en fasadrenovering. Det är inte allt för vanligt här i Sverige, men i vissa fall kan det ha en inverkan.

Genom regelbundna inspektioner av din fasad kan du upptäcka dessa tecken tidigt och planera en renovering innan problemen blir för stora och kostsamma att åtgärda. En väl underhållen fasad bidrar inte bara till hemmets estetik utan är också viktig för dess långsiktiga hållbarhet och skydd.

Vilka typer av fasadrenoveringar finns det?

Fasadrenoveringar kan indelas i olika kategorier beroende på omfattning och metod. Beroende på skicket på din bostad kan du behöva genomföra olika typer av fasadrenoveirngar. Här är några vanliga typer:

Ytbehandling

Ytbehandling innefattar målning, omfogning, eller applicering av ny puts på fasaden. Det är en relativt enkel process för att förbättra utseendet och skyddet av fasaden.

Reparationer

Åtgärdar skador som sprickor, fuktskador, och slitage. Detta kan inkludera utbyte av skadade tegelstenar eller paneler. Generellt sett kan man underhålla en fasad relativt länge genom enklare reparationer.

Tilläggsisolering

Lägger till isoleringsmaterial för att förbättra byggnadens energieffektivitet. Det kan innebära att man monterar isoleringsplattor på utsidan av fasaden och sedan täcker över med nytt material, vilket i sin tur kan bidra till sänkta energikostnader.

Total ommantling

Innebär ett helt byte av fasadmaterial, till exempel från puts till träpanel eller vice versa. Detta är en mer omfattande renovering som kan förändra byggnadens karaktär betydligt. Det är vanligt att byta fasad helt om man till exempel totalrenoverar ett hut, under en totalentreprenad.

Restaurering

Speciellt relevant för äldre byggnader där målet är att bevara det originella utseendet på byggnaden och dess historiska detaljer.

Hur lång tid tar fasadrenovering beroende på typ?

Tidsåtgången varierar beroende på typen av renovering, och det finns flera faktorer som kan spela in i ekvationen:

 • Ytbehandlingar
  Det kan oftast genomföras på några dagar till en vecka för en standardvilla.
 • Reparationer
  Tidsåtgången beror på skadornas omfattning, men vanligtvis tar det några dagar till några veckor.
 • Tilläggsisolering
  Det kan ta upp till flera veckor, beroende på husets storlek och komplexitet.
 • Total ommantling
  Den är den mest tidskrävande och kan ta flera veckor till månader, beroende på materialval och byggnadens storlek.
 • Restaurering
  Tid för restaurering kan variera kraftigt beroende på byggnadens historiska värde och renoveringens detaljnivå.
  Olika typer av material kräver olika lång tid
 • Träpanel
  Relativt snabb att installera men kräver noggrann förbehandling och målning.
 • Tegel
  Långsammare process om tegelstenarna behöver bytas ut eller omfogas, men kräver mindre underhåll efteråt.
 • Puts
  Tidsåtgången varierar beroende på om det är en nyputsning eller reparation. Det kan ta flera dagar till veckor.
 • Metallpaneler eller kompositmaterial
  Dessa kan vara snabba att installera men kräver specialkunskap och förberedelser.

Varje fasadtyp har sina unika egenskaper och krav, vilket påverkar den totala tidsåtgången för renoveringen. 

Hur mycket kostar en fasadrenovering? 

Kostnaden för en fasadrenovering varierar beroende på flera faktorer som materialval, fastighetens storlek, renoveringens omfattning och arbetskraftskostnader. Generellt sett kan priserna variera från några tusen till flera hundra tusen kronor. För enklare projekt såsom målning eller omfogning kan kostnaden ligga mellan 50-200 kr per kvadratmeter, medan större projekt såsom tilläggsisolering eller total ommantling kan kosta uppemot 1000-2000 kr per kvadratmeter.

Vilken fasad är billigast?

Generellt sett är enkel målning eller omfogning av en befintlig fasad det billigaste alternativet. När det kommer till material för ny fasad, är traditionella material som trä och vissa typer av puts oftast billigare än mer specialiserade material som högkvalitativ sten eller avancerade kompositmaterial. Trä kräver dock regelbundet underhåll, vilket kan öka de långsiktiga kostnaderna.

Måste man ha bygglov för att renovera fasaden?

Det beror på renoveringens omfattning och lokal lagstiftning. För enklare åtgärder som målning eller mindre reparationer krävs vanligtvis inte bygglov. Däremot kan bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden krävas för mer omfattande förändringar, särskilt om fasadens utseende eller karaktär förändras avsevärt. Det är alltid klokt att kontrollera med den lokala byggnadsnämnden innan man påbörjar en större fasadrenovering.

Slutsatsen – hur lång tid tar det att renovera fasaden?

Tiden det tar att renovera en fasad kan variera från några dagar till flera månader, beroende på projektets omfattning och komplexitet. För en standardvilla kan enklare åtgärder som målning ta någon vecka, medan en omfattande renovering som inkluderar tilläggsisolering och byte av fasadmaterial kan ta flera veckor till månader. Viktigt att tänka på är att en realistisk tidsplan bör inkludera buffert för oväntade utmaningar och väderrelaterade förseningar. 

Genom att anlita erfarna professionella entreprenörer kan man säkerställa en effektiv och kvalitetsmässig fasadrenovering! Kontakta oss på Wirén Bygg Aktiebolag om du behöver hjälp, eller om du vill ha mer information kring hur lång tid en fasadrenovering kan ta.

Rulla till toppen

ERBJUDANDE!

I samarbete med Beijer RAW erbjuder Wirén Bygg Aktiebolag just nu ett kanonerbjudande där du får 7500 kr i presentkort när du beställer ett fönsterbyte!

Boka ditt hembesök direkt!