totalentreprenad malmö

Vad är styrd totalentreprenad?

Det är inte ovanligt att byggföretag får svara på många frågor inför starten av ett entreprenadprojekt, bland annat frågor som “hur går en totalentreprenad till?”, “vad är styrd totalentreprenad?” och “vilket ansvar har jag under en totalentreprenad?”. Vi på Wirén Bygg Aktiebolag förstår att det kan vara svårt att ha koll på allt, därför har vi sammanställt en liten guide som förklarar vad styrd totalentreprenad är.

Styrd totalentreprenad – vad är det?

En totalentreprenad innebär, som du kanske redan vet, en form av helhetslösning i ett bygg- eller renoveringsprojekt. I en totalentreprenad är det vi som entreprenörer som tar ansvar för hela projektet, från design, till konstruktion och inspektioner. Med andra ord ligger ansvaret främst på entreprenören i en totalentreprenad, både när det kommer till planering och utförande.

I en styrd totalentreprenad däremot, använder man kombinationen av en traditionell totalentreprenad och en mer samarbetsinriktad process mellan kunden och entreprenören. Här har kunden en mer aktiv roll i projektets utformning och beslutsprocess, samtidigt som entreprenören behåller det fulla ansvaret för genomförandet av projektet. Kunden kan till exempel vara mer delaktig i själva designen av processen, valet av material eller valet av leverantör. Här nedan kan du läsa några nyckelaspekter som definierar en styrd totalentreprenad.

Samarbete i designfasen

Till skillnad från traditionell totalentreprenad, där entreprenören ofta hanterar designfasen självständigt, bjuder man i en styrd totalentreprenad in kunden att aktivt delta i processen. Detta ger kunden en större möjlighet att påverka designbeslut och se till att deras specifika behov och önskemål reflekteras i projektet. Med andra ord är det ett bra sätt för dig som husägare att ha mer kontroll över hur ditt projekt ska se ut.

Flexibilitet

Styrd totalentreprenad kan erbjuda större flexibilitet när det gäller förändringar och anpassningar under projektets gång. Kunden har möjlighet att föreslå ändringar eller justeringar, vilket entreprenören sedan arbetar in i projektplanen. Det är en fördel för dig som vill ha flexibilitet när det kommer till att ändra om i designen eller utförandet.

Öppen kommunikation

I en styrd totalentreprenad finns det ofta en förstärkt betoning på öppen och kontinuerlig kommunikation mellan kunden och entreprenören. Detta hjälper till att säkerställa att kundens vision och förväntningar kontinuerligt uppfylls genom hela projektets livscykel. Det är dessutom ett bra sätt för kund och entreprenör att samspela och komma bra överens.

Riskhantering

I en styrd totalentreprenad fortsätter entreprenören att hantera de flesta risker associerade med byggprocessen, men kunden kan ha en mer aktiv roll i att identifiera och hantera risker relaterade till design och funktionalitet.

Entreprenörens roll i en styrd totalentreprenad

Trots den ökade inblandningen från kunden, behåller entreprenören det fulla ansvaret för att genomföra projektet. Detta inkluderar att hantera alla konstruktioner, anlitande av underentreprenörer, och att säkerställa att projektet uppfyller alla tekniska och juridiska krav. Med andra ord är en styrd totalentreprenad en bra entreprenadform för dig som själv vill kunna delta och planera designen och strukturen av ditt projekt. 

Andra entreprenadformer

Förutom en traditionell totalentreprenad och styrd totalentreprenad, finns det dessutom andra entreprenadformer. Vi har skrivit ett mer genomgående inlägg om vilka olika entreprenadformer som finns, men här nedan kan du läsa en sammanfattning av dem.

 • Totalentreprenad
  I denna modell tar entreprenören fullt ansvar för både design och konstruktion av projektet. Kunden specificerar vad som ska uppnås, och entreprenören hanterar alla aspekter av design, planering och byggande.
 • Styrd totalentreprenad
  En totalentreprenad där kunden och entreprenören samarbetar närmre. Kunden har mer att säga till om vad gäller planering och val av design, material, produkter och tjänster.
 • Generalentreprenad
  Här ansvarar entreprenören för byggandet, men design och planering görs vanligtvis av en separat arkitekt eller designer som klienten anlitar. Entreprenören samordnar allt byggarbete och anlitar underentreprenörer.
 • Delad entreprenad
  Detta är en uppdelning av ett projekt i olika paket, där varje paket kan tilldelas olika entreprenörer. Detta kräver ofta mer koordination och styrning från kundens sida.
 • Funktionsentreprenad (Performance Contracting)
  I detta fall specificerar klienten funktionerna och standarderna som projektet ska uppfylla, men lämnar design- och byggprocessen till entreprenören.
 • Partnering
  Detta är en samarbetsbaserad approach där kunden och entreprenören (och ibland andra intressenter) arbetar tillsammans genom hela projektet för att dela risker, kostnader och vinster.
 • Managemententreprenad
  Här agerar entreprenören som en manager som övervakar projektet, medan olika aspekter av byggandet anlitas ut till flera underentreprenörer.
 • Självbyggeri (Self-Build)
  I detta fall tar klienten en aktiv roll i byggprocessen, ibland som sin egen entreprenör, och kan anlita olika hantverkare för specifika uppgifter.

Sammanfattning

En styrd totalentreprenad är alltså särskilt lämplig för projekt där kunden önskar en hög grad av skräddarsydd design och detaljkontroll, samtidigt som de drar nytta av entreprenörens expertis och erfarenhet i byggprocessen. Styrd totalentreprenad kombinerar det bästa av både kundens vision och entreprenörens genomförandeförmåga. 

Är du intresserad av att anlita oss för en totalentreprenad? Tveka inte på att kontakta oss så återkommer vi med alla detaljer!

Rulla till toppen

ERBJUDANDE!

I samarbete med Beijer RAW erbjuder Wirén Bygg Aktiebolag just nu ett kanonerbjudande där du får 7500 kr i presentkort när du beställer ett fönsterbyte!

Boka ditt hembesök direkt!