fasadrenovering malmö

Vad kostar det att putsa ett hus? Allt om fasadputs!

Att putsa fasaden på ditt hus kan ge en vacker och hållbar yta som skyddar mot väder och vind. Men vad kostar det att putsa ett hus egentligen? Priset kan variera beroende på flera faktorer, inklusive husets storlek och vilken typ av puts du väljer. I den här artikeln kommer vi på Wirén Bygg Aktiebolag att gå igenom vad du behöver veta för att få en klar bild av kostnaden för att putsa din fasad.

Vad är puts och varför ska man putsa fasaden?

Puts är ett ytskikt som appliceras på husets väggar, vanligtvis bestående av cement, kalk eller gips blandat med vatten och sand. Att putsa fasaden innebär att man lägger på detta material för att skapa en jämn, slät och snyggare yta på huset. Det finns många olika typer av puts, som till exempel cementputs, kalkputs och gipsputs, och vilken typ du väljer kan påverka både utseendet och kostnaden.

Fördelar med putsad fasad

Det finns många fördelar med att putsa fasaden på ditt hus. Här är några av de viktigaste:

 1. Utseendet: En putsad fasad ger ett snyggt och modernt utseende som kan anpassas med olika färger och strukturer.
 2. Ökad hållbarhet: Puts skyddar väggarna mot väderpåverkan, vilket förlänger husets livslängd.
 3. Bättre isolering: En putsad fasad kan förbättra husets isoleringsförmåga, vilket kan sänka dina uppvärmningskostnader.
 4. Lätt att underhålla: En putsad fasad kräver relativt lite underhåll. Skador kan enkelt repareras och ytan kan målas om vid behov.
 5. Minskad risk för mögel och fukt: Eftersom puts fungerar som en barriär mot fukt, minskar risken för mögel och fuktskador inomhus.

Processen att putsa ett hus

Att putsa ett hus är en omfattande process som kräver noggrant förarbete och precision. Vi rekommenderar alltid att anlita en byggfirma för att sköta om processen. Om du däremot är intresserad av att testa själv, eller kanske bara vill veta hur det går till, ska vi såklart förklara det också. Här är en steg-för-steg-guide för hur processen vanligtvis ser ut:

 1. Förberedelse och planering:
  • Inspektion av fasaden: Först inspekteras husets fasad för att identifiera eventuella skador eller ojämnheter som behöver åtgärdas.
  • Val av material: Välj rätt typ av puts baserat på husets befintliga struktur och dina estetiska preferenser.
  • Bygglov: Kontrollera om du behöver bygglov för att putsa om fasaden, beroende på var du bor och husets ålder.
 2. Förarbete:
  • Rengöring: Fasaden rengörs noggrant för att ta bort smuts, damm och lösa material.
  • Reparation: Eventuella sprickor och skador på fasaden lagas för att skapa en jämn yta att arbeta på.
  • Primer: En primer eller grundning appliceras för att förbättra vidhäftningen av putsen.
 3. Applicering av puts:
  • Första lagret: Ett grundlager av puts appliceras jämnt över fasaden och får torka.
  • Armeringsnät: I vissa fall används ett armeringsnät för att förstärka putsen och minska risken för sprickor.
  • Andra lagret: Ett andra lager appliceras och jämnas ut för att skapa en slät yta.
  • Ytskikt: Det sista lagret, som kan vara färgat eller strukturerat, appliceras för att ge fasaden dess slutliga utseende.
 4. Efterbehandling:
  • Torktid: Putsen behöver tid att torka ordentligt innan eventuellt efterarbete kan göras.
  • Målning: Om du vill måla putsen, kan detta göras när ytan är helt torr.
  • Kontroll och justeringar: Slutligen inspekteras arbetet för att säkerställa att allt är korrekt utfört och eventuella justeringar görs.

Projektets gång och efterarbete

När själva putsningsprocessen är klar, kommer det efterföljande arbetet att säkerställa att fasaden ser bra ut och hålls i gott skick. Det innebär egentligen bara att vi som byggfirma inspekterar projektet, samt tar lämpliga åtgärder för att säkerställa hållbarheten.

 1. Slutbesiktning:
  • Inspektion: Efter att arbetet är färdigt, genomförs en noggrann inspektion av fasaden för att säkerställa att allt har utförts enligt plan.
  • Dokumentation: Fotografering och dokumentation av arbetet görs för framtida referens och eventuell garanti.
 2. Underhåll:
  • Rengöring: Regelbunden rengöring av fasaden hjälper till att hålla den i gott skick och förlänger dess livslängd.
  • Reparationer: Mindre skador eller sprickor som uppstår över tid bör åtgärdas omgående för att förhindra större problem.
 3. Målning och skydd:
  • Målning: Om du väljer att måla fasaden, se till att använda en färg som är lämplig för putsade ytor.
  • Skyddande beläggning: Att applicera en skyddande beläggning kan hjälpa till att motverka fukt och smuts.

Vad kostar det att putsa ett hus?

Kostnaden för att putsa ett hus kan variera beroende på flera faktorer, precis som alla andra byggprojekt. Vi rekommenderar att du kontakta en byggfirma, såsom oss på Wirén Bygg, för att ta in en direkt offert på just ditt projekt. Bara för att du hittar en prisbild på nätet behöver det inte alls betyda att det priser kommer att kunna appliceras på ditt hem. Priset för fasadputs kan variera på aspekter såsom:

 1. Husets storlek:
  • Per kvadratmeter: Priset räknas oftast i kronor per kvadratmeter. Ett större hus kommer naturligtvis att kosta mer att putsa än ett mindre.
  • Komplexitet: Hus med många detaljer eller svåråtkomliga ytor kan kräva mer arbete och därmed bli dyrare.
 2. Typ av puts:
  • Material: Det finns olika typer av puts, såsom cementputs, kalkputs och gipsputs. Valet av material påverkar kostnaden.
  • Kvalitet: Högre kvalitetsputs kan kosta mer, men kan också ge ett bättre och mer hållbart resultat.
 3. Arbetskostnad:
  • Hantverkare: Kostnaden för hantverkare varierar beroende på erfarenhet och expertis.
  • Tidsåtgång: Projektets omfattning och tidsåtgång påverkar också arbetskostnaden.
 4. Efterarbete och underhåll:
  • Målning och skydd: Kostnaden för eventuellt efterarbete, som målning eller applicering av skyddande beläggning, bör också räknas in.

Generellt sett kan kostnaden för att putsa ett hus variera från cirka 300 till 800 kr per kvadratmeter, beroende på ovanstående faktorer. Att putsa fasaden är såklart en investering, men det är något som kan förlänga husets livslängd och förbättra dess utseende. Med andra ord är det en win-win för dig som husägare!

Vill du prata vidare med oss om fasadputs och fasadrenoveringar? Tveka inte på att kontakta oss för mer information och en offert på ditt arbete!

Vanliga frågor om fasadputs

Hur lång tid tar en fasadrenovering?

Tiden det tar att genomföra en fasadrenovering kan variera beroende på projektets omfattning och husets storlek. Generellt sett kan en fullständig fasadrenovering ta från några veckor upp till ett par månader. Förberedelser, putsning och torktid är alla viktiga faktorer som påverkar tidsåtgången. Komplexa fasader eller extra arbete som reparationer och målning kan också förlänga projektets varaktighet.

Måste man ha bygglov?

Om du ska putsa om fasaden på ditt hus kan bygglov krävas, särskilt om du bor i ett område med särskilda regler för byggnation eller om du planerar att ändra fasadens utseende avsevärt. Det är alltid bäst att kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller i ditt specifika fall. Bygglovsprocessen kan ta några veckor, så se till att inkludera detta i din tidsplanering.

Hur lång tid tar det att putsa ett hus?

Att putsa ett hus tar vanligtvis mellan två till fyra veckor, beroende på husets storlek och väderförhållandena. Förberedelser som rengöring och reparation av fasaden, applicering av flera lager puts och torktid mellan lagren är alla moment som påverkar den totala tiden. Att lägga på ett slutligt ytskikt och eventuellt måla fasaden kan också ta extra tid.

Hur mycket kostar det att renovera fasaden? Vad kostar det att putsa ett hus?

En fasadrenovering kan kosta allt från några tiotusentals kronor till flera hundra tusen kronor, beroende på omfattningen av arbetet och husets storlek. Att byta och reparera skadad puts, samt applicera nytt ytskikt och måla, kan variera i pris. Genomsnittskostnaden för en komplett fasadrenovering ligger ofta mellan 50 000 och 200 000 kronor.

Hur länge håller en putsad fasad?

En väl utförd putsad fasad kan hålla i upp till 30-50 år, beroende på klimat och underhåll. Regelbundet underhåll, såsom rengöring och reparation av små skador, kan förlänga livslängden på fasaden. Det är också viktigt att välja rätt typ av puts och applicera den korrekt för att maximera hållbarheten.

Kan man putsa fasad själv?

Att putsa en fasad är ett omfattande och tekniskt krävande arbete som oftast bör utföras av professionella hantverkare. Det kräver kunskap om material, verktyg och tekniker för att säkerställa ett hållbart och estetiskt tilltalande resultat. Om du har erfarenhet och rätt utrustning kan du dock utföra mindre putsarbeten själv, men för större projekt rekommenderas det starkt att anlita en expert.

Hur laga putsad fasad?

Om din putsade fasad har mindre skador eller sprickor kan du reparera dessa med följande steg:

 1. Rengöring: Börja med att rengöra området runt skadan noggrant för att ta bort smuts och lösa material.
 2. Förberedelse: Använd en hammare och mejsel för att försiktigt ta bort lös puts runt skadan och skapa en stabil kant.
 3. Primer: Applicera en primer på den rengjorda ytan för att förbättra vidhäftningen av reparationsmaterialet.
 4. Applicering av ny puts: Blanda putsen enligt tillverkarens instruktioner och applicera den i flera lager, se till att varje lager torkar innan nästa appliceras.
 5. Ytbehandling: Slutligen, jämna ut ytan och applicera en finish som matchar resten av fasaden.

För större skador eller omfattande reparationer är det bäst att anlita en professionell hantverkare för att säkerställa ett hållbart resultat.

Rulla till toppen

ERBJUDANDE!

I samarbete med Beijer RAW erbjuder Wirén Bygg Aktiebolag just nu ett kanonerbjudande där du får 7500 kr i presentkort när du beställer ett fönsterbyte!

Boka ditt hembesök direkt!