entreprenadformer

Vilka entreprenadformer finns det?

Finns det olika entreprenadformer, och vilken är bäst? Om du som hus- eller fastighetsägare planerar ett större renoveringsprojekt har du säkert börjat fundera på upplägget. Vissa av er kanske föredrar att lämna över hela projektet till oss som entreprenörer, medan andra hellre vill vara delaktiga genom hela processen. Vi har sammanställt en liten guide kring olika entreprenadformer – så att du lättare kan göra ett val som passar dig.

Wirén Bygg Aktiebolag är en byggfirma i Lund med lång erfarenhet av totalentreprenad och byggnadstjänster. Vi hjälper dagligen våra kunder att förverkliga deras husdrömmar, och vi har stenkoll på allt som gäller inom byggbranschen. Läs mer om olika entreprenadformer och vad som skiljer dem åt!

Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär en helhetslösning där entreprenören tar fullt ansvar för både design och konstruktion av ett projekt. Detta är idealiskt för kunder som önskar en bekymmersfri process, eftersom allt från planering till färdigställande hanteras av entreprenören. Detta tillvägagångssätt minimerar kommunikationen mellan olika parter och förenklar ansvarsfördelningen. Kunderna behöver endast specificera sina önskemål och krav, varefter entreprenören säkerställer att dessa efterlevs. Totalentreprenad är perfekt för projekt där tidsramar och budget är strikt definierade, vilket ger kunden en tydlig och förutsägbar projektplan.

Styrd totalentreprenad

Styrd totalentreprenad är ungefär samma sak som en traditionell totalentreprenad, med skillnaden att kunden är mer delaktig i beslut om design, planering, produkter och utförande. Kunden kan lättare göra snabba ändringar, men entreprenören ansvarar fortfarande för allt annat under projektets gång. Det är en bra lösning för dig som vill lämna över hela arbetet, samtidigt som du har ett litet finger med i spelet. Läs mer om vad styrd totalentreprenad är och vilka fördelar det har här!

Generalentreprenad

Generalentreprenad är en entreprenadform som innebär att entreprenören tar hand om allt byggarbete, medan design och planering oftast utförs av externa arkitekter eller designers anlitade av kunden. Detta val passar kunder som vill ha större kontroll över projektets estetiska aspekter men föredrar att delegera koordineringen. Entreprenören ansvarar för att säkerställa att byggprocessen följer de krav och specifikationer kunden har, och hanterar dessutom anlitandet av underentreprenörer. Denna modell är idealisk för kunder som redan har en klar vision för sitt projekt men behöver en pålitlig partner för att för det.

Delad entreprenad

Delad entreprenad innebär att man delar upp ett projekt i flera segment, med olika entreprenörer ansvariga för varje del. Denna metod passar kunder som söker specialiserad expertis för olika aspekter av sitt projekt. Kunden kanske till exempel vill att en specifik leverantör med expertis inom marmorering gör badrummet, medan en annan arkitekt ritar upp sovrummet. Det ger flexibilitet att välja specifika entreprenörer för särskilda arbetsområden, vilket kan bidra till högre kvalitet och effektivitet. Denna modell kräver dock mer aktiv styrning och koordination från kundens sida, vilket är lämpligt för de som önskar vara mer involverade i projektets varje steg.

Funktionsentreprenad

Funktionsentreprenad fokuserar på projektets slutresultat snarare än på detaljerna i byggprocessen. Kunden specificerar funktioner och prestandakrav, medan entreprenören har friheten att bestämma hur dessa ska uppnås. Detta tillvägagångssätt är effektivt för kunder som är mer intresserade av projektets funktionella aspekter än av de exakta tekniska lösningarna. Funktionsentreprenad främjar innovation och kreativitet från entreprenören och kan leda till kostnadseffektiva och unika lösningar som uppfyller kundens behov.

Partnering

Partnering är en samarbetsbaserad modell där kunden och entreprenören arbetar tätt tillsammans genom projektets alla skeden. Denna metod bygger på ömsesidig tillit och öppen kommunikation, och är idealisk för komplexa projekt där förutsättningarna kan förändras. Genom partnering delas risker och vinster mellan parterna, vilket främjar ett gemensamt engagemang för projektets framgång. Detta tillvägagångssätt passar kunder som värdesätter en nära relation och kontinuerlig dialog med entreprenören, vilket säkerställer att alla intressenters behov och förväntningar beaktas genom hela processen.

Managemententreprenad

Managemententreprenad passar kunder som söker expertövervakning och koordination för sitt projekt. I denna modell fungerar entreprenören som projektledare, med ansvar för att övervaka projektets framsteg och kvalitet. Underentreprenörer anlitas för specifika arbetsuppgifter, men den övergripande koordinationen och tidsplaneringen hanteras av managemententreprenören. Detta är en effektiv lösning för kunder som vill ha en central kontaktpunkt som samordnar alla projektets aspekter, vilket minskar komplexiteten och förbättrar kommunikationen.

Självbyggeri (Self-Build)

Självbyggeri är idealiskt för kunder som vill ta en aktiv roll i byggprocessen. I detta scenario agerar kunden som sin egen entreprenör och anlitar olika hantverkare för särskilda uppgifter. Detta tillvägagångssätt ger maximal kontroll över projektet, från materialval till designbeslut. Självbyggeri kräver dock en betydande tidsinvestering och kunskap om byggprocessen. Det är perfekt för de som har en tydlig vision för sitt projekt och önskar en djup personlig touch i sitt bygge.

Alla entreprenadformer har sina unika fördelar och passar olika projekttyper och kundbehov. Som ett erfaret entreprenadföretag är vi här för att vägleda dig genom processen, oavsett vilken entreprenadform som bäst passar ditt projekt. 

Hos oss på Wirén Bygg Aktiebolag kan du få hjälp med de flesta entreprenadformerna. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan förverkliga dina visioner och behov!

Vanliga frågor

Vad menas med totalentreprenad?

Totalentreprenad är en entreprenadform där entreprenören tar fullt ansvar för både design och utförande av ett byggprojekt. Kunden presenterar sina önskemål och krav, varefter entreprenören skapar designförslag, planerar och genomför hela byggprocessen. Detta innebär att allt från arkitektur till konstruktion och ofta även slutgiltig inredning ingår i entreprenörens ansvarsområde. Totalentreprenad förenklar projektledningen för kunden, eftersom de endast behöver interagera med en enda part genom hela projektet.

Vilket ansvar har entreprenören i en totalentreprenad?

I en totalentreprenad har entreprenören omfattande ansvar. Det inkluderar att utveckla designen baserat på kundens krav, säkerställa att all planering och byggnation följer gällande lagar och regler, och att projektet håller sig inom den överenskomna budgeten och tidsramen. Entreprenören måste också hantera alla underleverantörer och säkerställa kvaliteten på allt arbete. Det övergripande målet är att leverera ett färdigt projekt som uppfyller eller överträffar kundens förväntningar.

Vad ska ingå i en totalentreprenad?

En totalentreprenad ska omfatta alla aspekter av ett byggprojekt, från början till slut. Det inkluderar:

 • Design och Arkitektur
  Skapa detaljerade planer och ritningar baserat på kundens behov.
 • Planering
  Utveckla en genomförbar tidsplan och logistikplan för projektet.
 • Byggande
  Genomföra själva byggprocessen, inklusive grundarbete, konstruktion, installation av el och VVS, samt slutliga ytbehandlingar.
 • Koordinering av underentreprenörer
  Hantera alla underentreprenörer och leverantörer.
 • Kvalitetskontroll och säkerhet
  Se till att allt arbete uppfyller kvalitetsstandarder och följer säkerhetsföreskrifterna.
 • Budgethantering
  Hålla projektet inom den överenskomna budgeten.
 • Kommunikation med kunden
  Uppdatera kunden om projektets framsteg och hantera eventuella ändringar eller justeringar.
Rulla till toppen

ERBJUDANDE!

I samarbete med Beijer RAW erbjuder Wirén Bygg Aktiebolag just nu ett kanonerbjudande där du får 7500 kr i presentkort när du beställer ett fönsterbyte!

Boka ditt hembesök direkt!